اصفهان
امروز پنج شنبه  ۱۶ آذر ۱۴۰۲
نکات ایمنی برپایی هیئت‌| از دسترسی به خاموش‌کننده‌های دستی تا رعایت ایمنی در زمان قربانی کردن
هنوز خاطره تلخ آتش‌سوزی در یکی از مساجد بزرگ تهران که چند سال قبل اتفاق افتاد و در آن تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند، از یاد نبرده‌ایم و این نشان‌دهنده اهمیت رعایت اصول ایمنی در اماکن تجمعی است. در همین راستا چند توصیه بسیار مهم و کاربردی ارائه می‌شود که امیدواریم با رعایت این نکات امسال نیز مانند سالهای گذشته، تمام اماکن مذهبی و تکایا مراسم خود را بدون حادثه به پایان ببرند: