اصفهان

شنبه 04 تیر 1401

آگهی مزایده واگذاری مکانهای جمعیت هلال احمر استان اصفهان (۵-۱۴۰۱)

جمعیت هلال احمر استان اصفهان در نظر دارد دارد ساختمان خود واقع در خیابان میر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مدت سه سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

 

   کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار در سامانه ۱۴۰۱/۳/۲۲ می باشد.

  

 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هلال احمر استان اصفهان : تا ساعت ۸ روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱

 

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱

 

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده : ۱/۰۷۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال

 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان - بلوار آیینه خانه - جمعیت هلال احمر استان اصفهان - خزانه داری

 

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه ( www.setadiran.ir ) و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی
admin 0
تهیه کننده:

admin 0

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *