اصفهان

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
برگزیده شدن عضو جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد در دهمین دوره آیین تندیس فداکاری دانشجویان ایران

برگزیده شدن عضو جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد در دهمین دوره آیین تندیس فداکاری دانشجویان ایران

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از برگزیده شدن دبیر کانون جوانان جمعیت هلال احمر نجف آباد ، عضو شورای اجرایی کانون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجوی منتخب دانشگاه های استان اصفهان در یازدهمین دوره آیین تندیس فداکاری دانشجویان ایران خبر داد .

برگزاری مانور دو روزه بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان اصفهان در روستاهای چقا و چقیورت شهرستان فریدونشهر

برگزاری مانور دو روزه بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان اصفهان در روستاهای چقا و چقیورت شهرستان فریدونشهر

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از برگزاری مانور دو روزه بهداشت و درمان اضطراری به مناسبت هفته هلال احمر و یکصدمین سالگرد تاسیس جمعیت هلال احمر در روستاهای فریدونشهر خبر داد.

   برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ضمن خدمت اصول، مفاهیم، فرایندها، مقررات و قوانین آموزش همگانی

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ضمن خدمت اصول، مفاهیم، فرایندها، مقررات و قوانین آموزش همگانی

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان اصفهان از برگزاری دوره آموزش الکترونیکی ضمن خدمت اصول، مفاهیم، فرایندها، مقررات و قوانین آموزش همگانیویژه کارکنان حوزه آموزش و پژوهش سراسر کشور خبر داد .

پیام دبیر کمیته هماهنگی خانه های هلال استان اصفهان به مناسبت فرا رسیدن هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ

پیام دبیر کمیته هماهنگی خانه های هلال استان اصفهان به مناسبت فرا رسیدن هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ

دبیر کمیته هماهنگی خانه های هلال استان اصفهان با صدور پیامی هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را به کلیه روسا و اعضای خانه های هلال ، مدیران شعب ، کارشناسان و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان تبریک گفت.